Viktig information till skjutledare


Den som är skjutledare ansvarar för att klubbvapnen är på plats för skjutningen och måste då i god tid innan stämma av med Lasse om han kommer eller inte. Kommer han inte så måste vapnen hämtas och lämnas tillbaka av skjutledaren.
Det är nu extra viktigt att skjutledaren kommer när denne står på tur. Har man förhinder MÅSTE man ordna med en ersättare, i annat fall kommer inte nybörjarna att kunna skjuta och det vore oerhört tråkigt.

Läs mer här

Arbetsdag 4 maj 2024

Alla deltagare skriver in sin närvaro på deltagarlistan för att styrka delaktighet i klubbens aktiviteter.
Arbetsledare ansvarar för att utse medhjälpare samt vid behov införskaffa material för uppgiften.
Samling klockan 09.00 , klubben bjuder på lunch och fika!
ArbetsuppgiftArbetsledare
Iordningställ verktygslådor till fältstationerAndreas Englund
Styrning till vridställen. Höj upp lådan från marken, från fuktLars Lissdaniels
”Upphängningspinnar” för mål i målcontainer 2Fredrik Gunnarsson
Städa i klubbstuganGöran Fransson
Städa i materialboden (bredvid polisens container)Eric Dalfjord
Ventilation, kondens i skjuthallen. Testa med ventiler i gavlarLars Lissdaniels
Ventilation, kondens i skjuthallen. Skapa mellanrum mellan duk och reglar i takDavid Berglind
Belysning i målcontainrar. Gräv ner slang + sätt upp plafondSören Eriksson
Borra hål i tavlor för att kunna hängas upp i målcontainerHåkan Pettersson
Trappor till målcontainrar. Ev. EUR-pallarDavid Berglind
Salta vallen (minska ogräs + tjäle).Anders Lindberg
Röj sly på vallarnaMarcus Winka
Stadga "tippmålet", byt till bättre gångjärnJimmy Nummelin

För info,

Nedan är rätt stora jobb så de tänker vi att vi behöver separata arbetsdagar för.

Åkande bakom vallen. Bygg ny blindering + styrning. EGEN ARBETSDAG
Genomgång av samtliga fältstationer. EGEN ARBETSDAG

Resultat Kretstävling militär snabbmatch

https://salapk.se/resultat/kretstavling-mil-snabb-240323/

Banan bokad följande dagar av polisen

För samtliga dagar gäller att banan är bokad mellan 8:30 och 16.

Mars:

V. 13 (26/3, 27/3, 28/3)

April:

V. 14 (2/4, 3/4, 4/4)

V. 15 (9/4, 10/4)

V. 16 (16/4, 17/4)

V. 17 (23/4, 24/4)

V. 18 (22/4, 29/4)

Maj:

V. 18 (2/5)

V. 19 (7/5, 8/5)

V. 20 (14/5, 15/5, 16/5)

V. 21 (21/5, 22/5, 23/5)

V. 22 (28/5, 29/5, 30/5)

Juni:

V. 23 (4/6, 5/6, 7/6)

To top