Genomgång inför ÖSM

Samtliga som skall deltaga som stationspersonal på ÖSM i Västerås 20-21 maj kallas härmed till en genomgång på Sala Pistolklubbs skjutbana torsdag den 18 maj kl.12:00.

Stationschefer kontaktar sina respektive medhjälpare och klarerar deltagandet. Telefonlista finns i PDF:en.

To top