Kontaktinformation

Klubbens Bankgiro: 472-6923

Ordförande: ordforande@salapk.se

Kassör: David Svensson

Sekreterare: Andreas Englund (sekreterare@salapk.se)

Samtliga frågor rörande nybörjarkursen eller medlemskap i klubben ska inledningsvis gå via email till sekreteraren.
Medlem i klubben som har frågor angående föreningsintyg bör i första hand vända sig till sekreteraren, i andra hand ordföranden.

Webmaster: webmaster@salapk.se